Khóa Học Lý Thuyết Phun Xăm Chuyên Sâu

Khoá Học Lý Thuyết Phun Xăm Chuyên Sâu NHẬN TƯ VẤN NGAY!!! Chương Trình Học Trong giáo trình học phun xăm phần lý thuyết chỉ chiếm 20%. Nhưng đây chính là nền tảng quan trọng và không thể bỏ qua giúp bạn có thể thực hành tốt, kỹ năng vững vàng. Phần lý thuyết phun […]

Khóa Học Bánh Xe Màu Sắc

Khoá Học Bánh Xe Màu Sắc NHẬN TƯ VẤN NGAY!!! Chương Trình Học Nội dung khóa học: Bí mật 3 công thức sử dụng bánh xe màu sắc trong phun xăm thẩm mỹ Phân biệt và chọn các loại mực trong phun xăm. Ứng dụng bánh xe màu sắc vào trong thực tế khi xử […]

Khóa Học Online 1-1

Khoá Học Online Kèm 1-1 NHẬN TƯ VẤN NGAY!!! Chương Trình Học Chương trình đặc biệt dành cho học viên ở xa không thể đến học trực tiếp tại học viện Thời gian học: có thể linh động sắp xếp để thuận tiện công việc cho cả hai bên Học phun xăm tại nhà được Lany […]