Hướng dẫn khóa học online

Trong bài viết này, La Thúy sẽ hướng dẫn bạn cách truy cập vào Khóa Học Online của Lany Beauty & Academy.

Bước 1: Sau khi mua khóa học, bạn sẽ nhận được email thông báo thông tin đăng nhập khóa học. Bạn hãy bấm vào link sau đây để bắt đầu đăng nhập tài khoản. Bấm vào link này https://lanyacademy.com/wp-admin

Bước 2: Khi đăng nhập thành công, bạn hãy bấm tiếp vào Khóa Học Online nằm ở trên menu (được tô khung đỏ trong hình bên dưới).

Bước 3: Chọn khóa học mà bạn đã mua và bấm vào nút Bắt đầu khóa học để xem các video trong khóa học.

Bước 4: Bên cạnh trái là danh sách các bài học, bạn muốn học bài nào thì bấm vào bài tương ứng. Trong quá trình học, nếu bạn muốn đặt câu hỏi hay cảm thấy bài học hay thì hãy bình luận ở khung phía bên dưới.